ثبت کلیه علائم و نام تجاری (ثبت برند ، ثبت علائم تجاری فارسی ، ثبت علائم تجاری لاتین ، اظهارنامه، ثبت علائم و نام تجاری ، ثبت لوگو ) رتبه بندی ، اخذ و ارتقاء رتبه تخصصی ( پیمانکاران ، مشاوران )